Stacje diagnostyczne w Krakowie i okolicach

Partner serwisu:Motobadania.pl

Badanie techniczne pojazdu po terminie

Każdy samochód powinien być poddany okresowym badaniom technicznym, których częstotliwość zależy od wieku pojazdu. Im jest on starszy, tym częstszej wymaga kontroli, ponieważ aż corocznej.

Termin kolejnego badania technicznego jest ustalany przy każdorazowo dokonywanym badaniu technicznym, a pieczątka przybita w dowodzie rejestracyjnym powinna o nim przypominać. Zaniedbanie przeglądu niestety niesie za sobą konsekwencje i to nie tylko w postaci niesprawnego pojazdu na drodze.

W momencie zatrzymania przez policję istnieje ryzyko tymczasowej utraty dowodu rejestracyjnego, a następnie konieczność sprawdzenia stanu samochodu w okręgowej stacji kontroli pojazdów, co należy wykonać w ciągu zaledwie 7 dni. I to w zasadzie jest jedyne miejsce, do którego można udać się samochodem. Po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego lepiej nie wybierać się w inną trasę niż tą wskazaną przez policję, ponieważ może się to wiązać z kolejnymi nieprzyjemnościami.

Konieczność wizyty w okręgowej stacji kontroli pojazdów to nie jedyny przystanek na drodze do nadrobienia zaległości. Kiedy już zostanie dokonany przegląd techniczny, a jest on tu znacznie bardziej dokładny, od razu trzeba skierować się do urzędu, gdzie samochód został zarejestrowany, aby po okazaniu ważnego przeglądu otrzymać zatrzymany wcześniej przez policję dowód rejestracyjny. Bynajmniej to nie koniec problemów, ponieważ z odzyskanymi i nowo uzyskanymi dokumentami i zaświadczeniami trzeba jeszcze odwiedzić stację kontroli pojazdów, w której dokonany został przegląd. Dopiero wówczas uzyskamy konieczną pieczątkę świadczącą o sprawności samochodu, a tym samym uprawniającą do poruszania się nim po ulicach.

Dodatkowy problemem może stanowić ubezpieczenie OC i AC, które w razie problemów wynikłych w momencie braku aktualnego badania technicznego pojazdu zwyczajnie się nie należy.

Nie tylko w związku z bezpieczeństwem własnym i innych trzeba pamiętać o terminach związanych przeglądem, ale też z powodu kłopotów formalno – prawnych jakie mogą wyniknąć.